български   русский

Басейн със скимери или басейн на преливник?

Трябва да се подчертае, че в последното десетилетие изграждането на плувни басейни и басейни за релаксация в частни домове, в учебни заведения, в лечебни заведения, в СПА-центрове и балнеосанаториуми преживя истински разцвет. Разбира се, да поплуваш в собственият си добре поддръжан басейн е далеч по-приятно и много по-безопасно, отколкото къпането в различи езера и язовири, които, най-малкото, не могат да се сравняват с домашния басейн по чистота.

Основните типове басейни от бетон са басейни със скимери и басейни на преливник. За клиента е важно да знае в какво се състоят разликите между двата типа басейни, за да не сбърка при избора на басейн и да избере типът басейн, който ще е най-подходящ за конкретните условия. Тук ще представим основните характеристики на басейните със скимери и басейните на преливник, за да може да се направи лесно сравнение между единия и другия тип.

Басейните със скимери са получили названието си от устройството, през което водата в басейна се отвежда към филтриращата система, за да бъде пречистена и дезинфектирана. Скимерите представляват специални отвори по стените на басейна. Обикновено те са разположени на 10-20 сантиметра от горния ръб на басейна. При басейните със скимери нивото на водата е на нивото на скимерите, т.е. водната повърхност е на 10-20 сантиметра под ръба на коритото на басейна. За разлика от басейните със скимери, при басейните, работещи с преливник, нивото на водата е точно до ръба на басейна, за да може част от водата непрекъснато да прелива в преливника. В това се състои едната важна разлика между басейните със скимери и басейните с преливник.

При басейните със скимери връщането на пречистената вода обратно в басейна се осъществява от дюзи, които често са разположени срещу отворите на скимерите, на отсрещната страна на басейна. По този начин в басейните със скимери се осъществява непрекъсната хоризонтална циркулация на водата. Бройката на скимерите се определя от големината на басейна. Например един от начините е определяне според площта на водната повърхност, при който метод на 25 квадратни метра водна повърхност трябва да се пада един скимер. В по-малки по обем басейни се изграждат само горни скимери, а в по-големи басейни и в долната част на коритото може да се разположат отвори, отвеждащи водата за пречистване. Скимери е препоръчително да бъдат ползвани например при малки фамилни басейни.

Басейните с преливник, за разлика от басейните със скимери, представляват по-сложни съоръжения и изграждането им е по-сложна задача, от изграждането на басейн със скимери. Както беше казано по-горе, при басейните с преливник водата запълна басейна до самият ръб и малко по малко прелива през ръба, попадайки в преливника. За разлика от басейните със скимер, при басейните с преливник водата не се отвежда директно към филтриращата система, а първо попада в тъй наречения компенсаторен резервоар и едва след това вече чрез помпа се отвежда за филтриране и дезинфекция. Това е другата голяма разлика между двата типа басейни. Компенсаторния резервоар служи за изравняване на обемите на водата, която е преляла през ръба на басейна и пречистената вода, която се връща в басейна. Връщането на водата в басейните на преливник се осъществява през дънни дюзи, което означава, че циркулацията на водата е вертикално, за разлика от басейните със скимери, при които циркулацията на водата е хоризонтално. Специалистите са на мнение, че при басейните с преливници се осъществява по-добро пречистване на водата, в сравнение с басейните със скимери. Преливника се препоръчва за по-големи басейни, например – за хотелски басейни, големи СПА-басейни, обществени басейни и пр.