български   русский

Филтри за басейни, оборудване за басейни

Във всеки басейн попадат всевъзможни големи и малки предмети – песъчинки, камъчета, клечки, листа, детски играчки, парчета текстил, гума, пластмаса, хартия и т.н. С времето замърсителите започват да се натрупват по ъглите, дъното, стените на басейна, започва да се развиват всевъзможни микроорганизми, включително и болестотворни. За почистване на дъното и стените на басейните са създадени прахосмукачките за басейни и почистващите автоматизирани роботи, болестотворните микроорганизми се преборват чрез химическа обработка на водата в басейна. Но всичко това не е достатъчно, за да обезпечи чистотата на водата в басейна. Необходима е постоянна грижа и денонощно почистване на водата – това почистване се извършва от системата, в която основни части са помпата и филтъра. Принципът на работа на системата е сравнително прост – помпата изпомпва водата през скимерите по тръби от басейна към филтъра или през преливника гравитачно водата попада в компенсаторния резервоар и оттам – във филтъра, механичните замърсители се отстраняват във филтъра, след което пречистената вода през специални дюзи се връща в басейна.

Независимо колко голям е басейнът, ясно е, че не е нито практично, нито удобно, а в много случаи е направо физически невъзможно той да се пълни с прясна вода преди всяко ползване. Затова поддръжката на чистотата от механични замърсители е поверена на система, която е съставена от помпа и филтри за предварително и основно пречистване на водата. Филтрите за предварително почистване отстраняват големите предмети, а основния филтър отстранява дребните механични замърсители. По веригата в тая система обикновено присъстват и други елементи – автоматично изследване на химическия състав на водата, дозатор за автоматично дозиране на химически вещества във водата на басейна, евентуално може да има също озонатор за озониране на водата, устройство за ултравиолетово облъчване на водата в басейна и други допълнителни елементи. Но най-важните части на оборудването за басейни са помпите и филтрите.

Отстраняването на най-големите предмети, попаднали в басейна, се извършва много преди те да стигнат до филтрите – отстраняването им става от решетките на преливника или на скимерите. Често в самата конструкция на помпата на басейна е вграден отделен модул, играещ ролята на предварителен филтър, обикновено някакъв вид решетка или мрежа, за улавяне на по-едрите предмети, които биха могли да затруднят работата на помпата. Всички тези решетки и мрежи остраняват по-големите частици – с размери от стотина микрометъра (микрона) нагоре. За да приемем за чиста водата в басейна обаче от нея трябва да се отстранят дори замърсители с големина от един микрометър (микрон) – за целта се ползват фини филтри за пречистване на водата в басейните. Именно това са основните филтри в басейните, всички други филтри са допълнителни.

Най-честия вариант за филтър в басейн е тъй наречения пясъчен филтър. Нарича се пясъчен, защото в него се използва кварцов пясък. Големият плюс на кварцовия пясък е неговата химическа инертност – той не встъпва в никакви реакции с други вещества. Освен това той притежава достатъчна якост, частиците му трудно се чупят и изтъркват. Като добавим и сравнително ниската цена на кварцовия пясък, става ясно защо той е предпочитан във филтрите за басейни.

Съществува естествен и изкуствен кварцов пясък. За филтрите за басейни предпочитаният вариант е с изкуствен пясък, тъй като при него отсъстват всякакви други примеси, например глина, която е примесена с естествения кварцов пясък и е трудна за отстраняване.

Има разлика между кварцовия пясък използван в малки фамилни басейни и кварцовия пясък за филтрите на големи обществени басейни. За филтрите в малките басейни се ползва кварцов пясък с размери от половин до един милиметър, докато във филтрите на обществените големи басейни се ползва по-едър кварцов пясък, чиито частици са с големина по милиметър и половина - два например. Понякога, за по-добро почистване, във филтрите за басейни се използва многослойно зареждане с кварцов пясък, като всеки слой е с различен размер. Правят се и хидроантрацитни филтри от три слоя, като единия слой е едър пясък, единия слой е дребен пясък и третия слой е хидроантрацит – такъв филтър гарантира солидно пречистване на водата дори от много малки частици.

По време на работа на филтъра в него постепенно се натрупват замърсители, което води до снижаване на пропускателната му способност и до увеличение на налягането на водата при влизане във филтъра. Обикновено на това място се монтира манометър и чрез неговите показания се следи кога филтъра има нужда от почистване или от смяна. Най-често почистване на филтъра се прави чрез т.нар. обратна промивка.

С времето кварцовия пясък във филтрите за басейни започва да се изтърква и раздробява на по-малки от необходимото частици. За не се отрази този процес на пречистването на водата в басейна е необходим контрол от специалист върху качеството на пясъка във филтъра, като специалиста определя кога е необходима замяна на негодния вече пясък с нов.