български   русский

Химическо почистване на водата в басейните

Химическият състав и качеството на водата в басейните трябва да са такива, че водата да бъде практически годна за пиене. За да се постигне такава чистота на водата в басейните, освен почистването от механичните замърсители е необходимо водата да бъде обработена химически. За целта се ползват специални химикали, наричани химически реагенти. Химическото почистване на водата се извършва най-често с хлор (хлориране), озон (озониране), активен кислород, сребърен сулфат (сребърна вода) и други.

Към днешна дата най-разпространеният метод за химическо почистване на води в басейни е хлорирането. Хлорът може да присъства във водата в свободна форма или като съединение. Нормалното съдържание на свободен хлор във водата на басейните трябва да бъде приблизително около половин милиграм на един литър вода. При чрезвичайни ситуации, когато замърсяването е сериозно и няма възможност за смяна на водата в басейна, препоръчителната ударна доза хлор е около 3-4 милиграма на литър вода.

За химическа обработка на водата в басейните се използва и бром. Бромът, както и хлорът, също спада към халогените. Химическото почистване с бром има едно предимство пред хлорирането – при обработка с бром водата има по-малко остър мирис. За сметка на това обработката с бром е по-скъпа от почистването на водата в басейна с хлор.

Друг химически реагент, който се ползва за пречистване на водата в басейните е активният кислород. При обработка с активен кислород се получава мека и чиста вода, която не предизвиква неприятни усещания при къпане, но използването на този метод е препоръчително само за малки домашни басейни с малък обем и с температура на водата по ниска от 24 градуса.

Друг начин за почистване на водата в басейните е със сребърен сулфат, тъй като е известно, че среброто има дезинфектиращи свойства и идеално почиства водата от болестотворни бактерии и вируси. Този метод на почистване обаче е доста скъп и изисква специално техническо оборудване.

Има и други начини за химическо пречистване на водите – например чрез озон. Озонирането се извършва от специален препарат (озонатор), който генерира озон и го подава във водата на басейна. Озонираната вода е много по-свежа и приятна на мирис и вкус. Задачата на озона е да окисли органичните и неорганични примеси във водата, като по тоя начин те се превръщат в неразтворими, механически замърсители и се отстраняват от механичната филтрираща система на басейна.

Освен чисто химическото пречистване на водата в басейна, съществува и метод за пречистване с ултравиолетови лъчи. За целта се ползват специални ултравиолетови лампи, които са способни да излъчват непрекъснато в срок от една до две години. Ако се ползват ултравиолетови лампи, периодично е необходимо да се отстраняват налепите по повърхността на лампите.

Трябва дебело да се подчертае важността на индикатора за киселинност pH. pH влияе непосредствено върху скоростта на протичане на химическите реакции във водната среда, от него зависи ефективността на влаганите във водата химически вещества, той влияе на прозрачността на водата. Затова солидните системи за поддръжка на басейни отчитат задължително големината на индикатора pH. Средният показател на pH е около 7 – при стойности над 7 водата става алкална, стойности под 7 означават увеличаване на киселинността на водата. Важността на този показател е свързана с ефективността на химикалите при различни стойности на pH – например при повишени стойности на pH около 8-9 ефективността на дезинфектиращите химикали като хлор и бром намалява от 20 до 80 процента. Най-добрата и препоръчителна стойност на pH в басейните е в диапазона от 7,2 до 7,6.

В големите басейни е силно препоръчително да се ползва автоматична система за дозиране на химикалите във водата на басейните. Химическите вещества за пречистване на вода в басейн могат да се поставят във водата и ръчно, но това е препоръчително само за малки басейни с обем максимум до 10-12 кубически метра вместимост. В случаите на ръчно дозиране на химикалите трябва да се провежда и ръчен контрол на състоянието на водата в басейна. Много по-добър вариант е този, при който напълно автоматизирано се контролира химическият състав на водата, като системата автоматично следи концентрацията на дезинфектантите и нивото на pH и при необходимост автоматично дозира и изпуска във водата необходимите химикали. Такава система позволява идеално пречистване на водата в басейните без човешка намеса. Самата система за автоматичен контрол и дозиране обаче трябва непрекъснато да бъде под контрола на професионалисти.