български   русский

Оборудване за басейни

оборудване за басейни - циркулационна помпа, филтър Ние предлагаме пълно оборудване за басейни.

След като е отлято бетонното “легло” на басейна, той е облицован и са изградени всички елементи на басейна – стълби, СПА, дюзи и други, следва оборудването на басейна, което позволява ефективното използване на басейна. В някои случаи за частите от оборудването на басейна, които са извън басейна, е рационално да се построи отделно помещение – пристройка към основното здание или барака в двора, където да се съхраняват тези елементи от оборудването за басейна. Това помещение или пристройка трябва да се намира максимално близо до басейна, да бъде снабдено с електричество и да бъде достатъчно голямо, за да може да се съхраняват в него помпата на басейна, филтъра на басейна и, евентуално, отоплителната система на басейна.

Всички части на оборудването за басейни са важни, но може би най-важните му части са пречистващият филтър и помпата на басейна.

Филтрите за басейни биват няколко вида, като най-използвани и популярни са пясъчните филтри, които се правят от здрави материали, така че да са устойчиви на корозия и други вредни въздействия. Други видове филтри са картушните (касетъчните) и инфузионните филтри.

Друга важна част от оборудването е помпата. За басейните се ползват т.нар. циркулационни помпи, които могат да са самозасмукващи помпи и нормално-засмукващи помпи. Частите на помпите за басейни също се изработват от висококачествени здрави материали, които са устойчиви на влиянията на средата – основно от качествени пластмаси и неръждавееща стомана.

Към оборудването и аксесоарите за басейн спадат и много още елементи – дозатори, дюзи, тръби, фитинги, решетки за преливници, стълби и т.н.

След като басейнът е построен и е обзаведен с необходимото оборудване, на преден план излиза въпросът с поддръжката на басейна.