български   русский

Обслужване и поддръжка на басейни - какво включва

Всеки собственик на бетонен басейн трябва да се отнесе изключително сериозно към въпроса с обслужването и поддръжката на своя басейн, които включват почистване на дъното и стените на басейна, поддържане на филтрационната системата за пречистване на водата в басейна, химизация на басейна и други процедури. Както знаем, водата има свойството с течение на времето да се разваля, постепенно превръщайки басейна, който запълва, в мочурище, в което се развиват водорасли и всевъзможни болестотворни бактерии и паразитни организми. Борбата със замърсяването в басейните включва процедури по пречистване и дезинфекция чрез специални химически препарати за басейни, наричани химически реактиви, химически реагенти или просто химикали за басейни, за поддържане на доброто качество на водата в басейните в съответствие със санитарните норми.

При инсталиране оборудването на басейна може да се предвиди автоматична или полуавтоматична система, която да контролира състоянието на водата и при необходимост да дозира и поставя във водата на басейна определени химически вещества. Тази дейност може да се извършва и ръчно – прави се ръчно химически анализ на водата с уред, наречен тестер за вода, след което необходимите химикали се дозират и поставят ръчно в басейна. Трябва дебело да подчертаем, че ръчното изследване на водата в басейна и ръчното дозиране и поставяне на химическите препарати в басейна изискват непременно присъствието на опитен специалист. Съществува голяма опасност и в двете посоки – може да възникнат плоблеми както при предозиране на химикалите в басейна, така и при недостатъчно им количество. Настройването на автоматичните и полуавтоматичните системи за химически анализ на водата и дозиране на химическите препарати също изисква присъствието на експерт по обслужване и поддръжка на басейни, който да направи необходимите настройки.

Химическото пречистване на замърсената вода в басейните е само един елемент от обслужването и поддръжката на басейните. Във водата попадат и чисто механични замърсители от типа на бучки пръст, песъчинки, малки камъчета, малки клони и съчки, листа и много други. Пречиствателната система на басейна трябва да е настроена по такъв начин, че целият обем вода да преминава периодично през филтриращата система, толкова често, колкото е необходимо за поддържане на чистотата в басейна от механични замърсители. Почистване от механично замърсяване се извършва и ръчно с помощта на няколко инструмента. Ако повърхността на басейна е силно замърсена от плаващи отгоре механични замърсители, за почистване се използват специални грибове и кепове, представляващи мрежа, закрепена около кръгла или правоъгълна рамка, с дълга дръжка. За почистване на дъното и стените на басейна се ползват специални машини с ръчно управление, подобни на прахосмукачки или автоматични роботи.

Важно е да се осъзнае, че редовното обслужване и поддръжка на басейна не само поддържа чисти водата, стените, дъното и пространството около басейна, като пази здравето на хората, ползващи басейна, но спомага и за избягване на тежки и скъпи ремонти по басейна и по оборудването на басейна, като удължава живота на басейна и съответно – времето за неговото ползване. Ние осигуряваме на своите клиенти най-подходящото оборудване за техния басейн, в съответствие с предназначението, големината и други характеристики на басейна, на възможно най-ниски цени, като при това гарантираме професионална поддръжка и високо качество на водата в басейните, които обслужваме – в съответствие с българските и европейски санитарни норми за този тип води. Ние извършваме пълна диагностика, почистване и абонаментна поддръжка на басейни и оборудване за басейни. Обслужването и поддръжката на басейните включва непрекъснат контрол върху състоянието на водата в басейна и на филтриращата система на басейна, бързо реагиране при всеки възникнал проблем, съставяне график и провеждане на планови ремонти, график на почистване на басейна и филтрите, доставка и зареждане с необходимите химикали за басейни, настройки на системите от оборудването на басейна, ръчни тестове на състоянието на водата в басейна, почистване на части от оборудването, почистване на филтри, подмяна на филтри, както и на цялото оборудване на басейна, почистване на водата и на вътрешните повърхности на басейна ръчно и полуавтоматично, настройки на автоматичните дозатори на химикали и ръчно поставяне на химически препарати във водата на басейна, проверка и поддръжка на електрическата система и осветителните тела в басейна, контрол и регулиране на оборудването за нагряване на водата в басейните.

Трябва да се посочи, че освен норми и изисквания за чистота, съществуват и изисквания за температура на водата в басейните. Температурата на водата в басейна се регулира от система, съставена от термометър и нагревател, като водата в басейни за възрастни е оптимално да бъде в рамките между 22 и 26 градуса, а в детските басейни трябда да бъде около 25-27 градуса. Има специални изисквания за температурата на водата в спортните басейни – в басейните за плуване и за скокове във вода. Например водата в басейните за скокове във вода не трябва да е по-ниска от 25 градуса, като оптимална е температурата от 27 градуса.

Някои от показателите, които задължително се следят от фирмите за поддръжка и обслужване на басейни, са количеството на хлора във водата и степента на киселинност на водата. Наличието на хлор (CL) във водата на басейна трябва да бъде в границите от 0,2 грама, до половин грам на литър. Показателят киселинност на водата (pH) трябва да се държи приблизително в границите около 7,2-7,3. Тези и други показатели на водата и работата на оборудването непрекъснато се следят от специалистите по поддръжка и обслужване на басейни.