български   русский

Проектиране на басейни

Проектирането на басейна е най-важната част от изграждането му, доколкото без проект е невъзможно да започнат каквито и да е строителни работи. Ако при проектирането са допуснати грешки, басейнът няма да функционира правилно и ще се наложи реконструкцията му още преди да е бил пуснат в експлоатация. Както при проектирането на сгради, така и при проектирането на басейни участват квалифицирани специалисти – архитекти и строителни инженери, а самият процес изисква изготвянето на пакет от документи (проектно-сметна документация), в които се описват характеристиките на басейна – форма, тип, дълбочина, размери, оборудване, цена и други. В настоящия материал ще засегнем само основните положения при проектирането на басейни.

Още в началото на проектирането на басейна трябва да е ясно неговото предназначение, от което произтичат различни подходи при проектирането. Например детския басейн се отличава силно от плувния спортен басейн. При детските басейни е различна дълбочината на басейна, химията на басейна, времетраенето на пълния цикъл на водообмен и други показатели. Например водообмена в детските басейни трябва да е 2,5-3 пъти по-бърз от водообмена в спортни басейни за възрастни. Влияние върху планирането на басейна оказват много други фактори – например планираният брой ползватели. Разчетите трябва да са такива, че за всеки плуващ в басейна във всеки момент да има поне по два квадратни метра от водната повърхност. Басейните, които са предназначени за скокове във вода, ще бъдат проектирани с различна дълбочина от обикновените басейни за плуване. Всичко това оказва влияние върху процеса и времетраенето на проектната дейност.

Проектирането на басейна се различава в зависимост от вида на басейна. Например по един начин ще се подходи към проектирането на открит басейн, а по друг начин – към проектирането на басейн в закрито помещение.

Проекта съдържа два основни раздела. В първия раздел се изготвя технически чертеж на бетонното корито на басейна, по който ще се копае строителния изкоп и ще се извърши непосредственото строителство на бетонната отливка. Във втория раздел се правят разчети за подбор на необходимото оборудване към басейна - вид на филтрите, мощност на помпата, монтаж на оборудването, разположение му в отделно помещение и т.н.

Обикновено проектните документи, които се изготвят преди изграждането на басейна, включват чертежи на формата на бетонното легло на басейна, включително чертеж на напречното сечение на басейна, пълно описание на всички елементи, съставящи басейна и неговото оборудване, кратки описания на различни технически особености, описание на последователността на строителните работи и планираният пусков срок.

Водата в басейните трябва да притежава определени физико-химични характеристики. Нейната подготовка се проектира по следните параметри – филтрация с добавяне на специални химически вещества и дезинфекция с ултравиолетови лъчи. Почистването на водата от механични частици се обезпечава чрез филтрация на водата през специален пясъчен филтър. Бактериалната дезинфекция се осъществява чрез прецизно следене и коригиране на нивото на pH и правилно дозиране на хлор и други химикали. Особено място в процеса на подготовка на водата на басейна за достигане на необходимата чистота, заема хидравличната система на басейна, която извършва отвеждането на водата към филтрационната система и връщането обратно на вече филтрираната, пречистена вода. Съществуват два типа хидравлични системи, една от които трябва да бъде избрана още в началото на проектирането на басейна, тъй като избраният тип басейн влияе върху планировката на строителството на басейна. При едната хидравлична система водата се отвежда към филтрите през скимери, а при втората система водата запълна леглото на басейна до ръба и равномерно прелива в тъй наречения преливник на басейна. Обратно водата се подава в басейна през специални дънни дюзи. В зависимост от типа басейн, който бъде избран, ще бъде планирано или изграждане на скимери по стените на басейна или или преливник по дължината на басейна. Разликата между двете системи в процеса на планиране ще доведе и до други разлики в проектите на единия и другия тип басейни.

В процеса на проектиране се отчита и големината на периметъра около ръбовете на басейна. Освен всички друго, зоната около басейна трябва да се изгради с необходимия наклон, да бъде на минимум 4 метра от всякакви възможни стени и да бъде от нехлъзтащ се материал – всичко това също трябва да се предвиди в процеса на планиране. Съществуват стандарти за всеки елемент от специализираните басейни – например за дължината на трамплина за скок в басейна, наклона на стълбата за качване към вишката за скок и много други. Те се описват в техническата документация при планирането на басейна.