български   русский

Ремонт на басейн

Условно можем да разделим ремонтите по басейните на няколко типа, а именно – козметичен ремонт, планов ремонт, авариен (извънпланов) ремонт и основен (капитален) ремонт. Според обекта на ремонта се различава ремонт на бетонното корито на басейна и ремонт на оборудването на басейна.

По принцип ремонтите се извършат, за да отстранят възникнали повреди, както и следите от физическо износване на съответния обект. Ако е нужно дострояване или коренна промяна на даден обект, това вече не се вмества в определението за ремонт. В конкретния случай с басейните, ако е необходимо да се изменят основни параметри на басейна, т.е. да се направи разширение, да се увеличи дълбочината му, да се промени формата на коритото, да се направи надстройка или някакво друго сериозно преустройство, в такъв случай разбира се не можем да говорим за някакъв възстановителен ремонт, а за сериозна промяна, която може по-скоро да бъде наречена реконструкция, дострояване или доизграждане на басейна. Като изключим такива глобални промени по басейните, всички останали възстановителни работи могат да се вместят в някои от изброените видове ремонти.

Капиталният ремонт е най-основният ремонт и по своя обем и цена е най-близък до реконструкцията. Капиталният ремонт включва в себе си такива сериозни изменения като например изграждане на СПА-отделение към съществуващ басейн, смяна на цялата облицовка на басейна или на по-голямата част от облицовката, изкърпване на бетонното корито на басейна, ремонт и подобрения на помещението, в което се намира басейна – ако става дума за закрит басейн, ремонт и подобрения на пространството около басейна, ако става дума за басейн на открито. Капитален или основен ремонт на басейна обикновено означава също пълна или почти пълна подмяна на оборудването на басейна. Т.е. основният ремонт действително преобразява басейна, като от стария басейн остава, евентуално, само формата на коритото на басейна. Разбира се, при една пълна реконструкция старото бетонно корито може да бъде унищожено и да бъде изградено ново, с нова форма.

Добре е собсвеникът на басейна и фирмата по поддръжка на басейна да се договорят и заедно за съставят график за плановите ремонти на басейна. Например при басейните на открито, след отминаването на зимния период, дори да са били правилно консервирани за зимата е възможно да се появят някои проблеми, които е необходимо да бъдат отстранени преди началото на активния летен сезон. Затова обикновено плановите ремонти се извършват пролетта.

Дребни или козметични ремонти на басейна може да се извършват по всяко време на годината, тъй като по всяко време е възможна появата на дребни проблеми с оборудването, с тръбите, отвеждащи водата към филтрационната система и обратно, с плочките на басейна и т.н. Обикновено козметичния ремонт се извършва в рамките на няколко десетки минути до няколко часа.

Въпрос, който често се задава е въпросът за цената на ремонта на басейна. Но както лекарите не могат да поставят диагноза по телефона, така и ние не можем да оценим от разстояние щетите по даден басейн и съответно да определим стойността на ремонта. Сумата, необходима за ремонт можем да съобщим след детайлно изучаване и анализ на състоянието на басейна.

Тук можем да споменем някои от признаците, показващи, че басейна действително се нуждае от ремонт: теч на бетонното корито на басейна, забележими пукнатини по дъното и стените на басейна, паднали плочки или парчета мозайка от облицовката на басейна, механично повреждане и задръстване на дюзите, скимерите, решетките на преливника, спиране работата на помпата на басейна, спиране работата на филтрите, теч на тръбите на басейна.

Ремонтът на басейните обикновено се извършва в следната последователност: извършване на диагностика, която включва детайлно оглеждане на коритото на басейна, оглеждане на помпите, филтрите, електрическите кабели и табла и други части от оборудването, проверка на качеството на водата в басейна, проверка на работата на хидравличната система; ако е наложително се извършва демонтиране на покритието (облицовката) на басейна – демонтиране на плочки, мозайки, хидроизолационни замазки и други, почистване на повърхността на стените и дъното; извършване на възстановителни и монтажни дейности от типа – възстановяване целостта на бетонното корито, подравняване на повърхности, полагане на хидроизолационни замазки, поставяне на нови плочки или мозайка и други; замяна на оборудването или части от оборудването, например замяна на филтрите или помпата и т.н.; проверка на басейна, която включва пълнене с вода и тестване на всички системи, обезпечаващи нормалното функциониране на басейна.