български   русский

Строителство на аквапаркове

Ако басейнът е единично хидро-съоръжение, то аквапарковете представляват сложни комплекси, съставени от множество такива съоръжения. Съоръженията в аквапарковете са изградени, за да служат като водни атракции и обикновено заемат голяма площ от хиляди квадратни метри. Изграждането на аквапарк е мностепенно, времеемко и скъпо начинание. Но въпреки това през последните петнадесетина години аквапарковете никнат като гъби по цялата територия на страната, тъй като наистина предлагат свежи преживявания, които са харесвани от малки и големи, поради което вложенията в строителство на аквапаркове представляват изгодна дългосрочна инвестиция.

Най-важният фактор за успеха на един аквапарк не е наличието на огромно количество басейни с водни пързалки и други атракции. По-важно е да е направена удачна комбинация между отделните елементи на аквапарка – пързалки, тематични басейни и водоеми от всякакъв вид, атрактивен парк и други развлекателни обекти, павилиони за храна и напитки и други.

Разбира се, не само строителството, но и първоначалното проектиране на аквапарка е по-сложно и времеемко от проектирането на един единичен басейн. Още от първата стъпка на проекта трябда да бъде отчетен всеки дребен детайл, така че да се получи атракцион с уникална атмосфера, който да привлича посетителите като магнит.

Аквапарковете се делят на два големи типа – открити и закрити аквапаркове. И при двата типа имаме съоръжения, изградени върху доста голяма територия. И в двата типа аквапарковете са съставени от взаимосвързани водоеми – басейни с различна форма, конструкция и дълбочина, над които се извисяват различни съоръжения от типа на различни по дължина и форма водни пързалки, кули за скокове във вода, изкуствени плажове и други. Основната разлика между открития и закрития аквапарк е в това, че закрития аквапарк е разположен под прозрачен, но здрав купол, което му позволява да функционира целогодишно, без да се съобразява с промените на температурите през различните годишни сезони. Откритите аквапаркове функционират само по време на летния туристически сезон – от май до октомври.

Основните етапи от реализацията на проекта за строителство на аквапарк са следните: изготвяне на икономическа обосновка – бизнес план за изграждането и функционирането на аквапарка; изготвяне на проекта и концепцията за строителството и развитието на аквапарка; уточняване на територията за строеж; оформяне на всички разрешителни документи; организация на начало на строителството на аквапарка; извършване на изкопни работи и изработване на бетонните корита на басейните в аквапарка; производство, доставка и монтаж на водните пързалки, детските площадки, кулите за скокове и останалите съоръжения в аквапарка; доставка и монтаж на необходимото оборудване за басейни; тестване на съоръженията; осигуряване на техническо обслужване на съоръженията и басейните; подбор и обучение на персонала, който ще работи в аквапарка.

Басейни.com е фирма, специализирана в строителство на басейни. Аквапаркът представлява система от взаимосвързани басейни, плюс допълнително оборудване. Ние можем да извършим проектирането на развлекателен воден парк, да изградим водоемите (басейните) в аквапарка, да доставим и монтираме оборудването за басейните, а също да поръчаме и да монтираме необходимите технически съоръжения за водните атракциони.