български   русский

Строителство на бетонни басейни - методи

Съществува доста голямо разнообразие от басейни, като към всеки вид басейни може да се изброят няколко под-вида басейни. Бетонните басейни са винаги за предпочитане, доколкото те са изключително здрави, дълготрайни и техните форми могат да бъдат най-разнообразни, за разлика от басейните от фибростъкло например. Безкрайна гъвкавост по отношение на дизайна – това може да се постигне само при бетонните басейни. По този начин те могат да се нагодят към всевъзможни терени и ограничени пространства. Съществуват няколко метода за строителство на бетонни басейни. Най-често изграждането на бетонни басейни се извършва по метода на бетонна отливка във форма и по метода на пръскания бетон. При метода на бетонната отливка бетона се излива в предварително изградената форма на чашата на басейна, след което се уплътнява, например чрез трамбоване. При метода на пръскания бетон бетона се пръска върху метална мрежа през специална дюза.

Конкретното планиране и изграждане на бетонен басейн включва следните основни стъпки: оглеждане на терена, проучване за подпочвени води, проучване състава на почвата, изготвяне на проекта, доставяне на материалите и машините за работа по басейна, извършване на изкопните работи по оформяне чашата на басейна, полагане на кофража или мрежите, изливане на бетона – при метода на бетонната отливка във форма или пръскане на бетона при метода на торкрет бетона, изграждане на преливник и компенсатор, мазилка, полагане на дюзи, сифони, скимери, облицовка на басейна, електрифициране, доставка и монтиране на оборудването за пречистване на водата, напълване на басейна с вода, химическа обработка. Сроковете за изграждане на бетонен басейн зависят от много фактори като състояние на почвата, размери на басейна и много други, но обикновено строителството на бетонен басейн със средни размери, например полуолимпийски размери 12,5 на 25 метра, отнема средно от 2 до 4 месеца, заедно с проучвателните работи и проектирането. След това обаче, ако е построен правилно, басейнът може да служи на притежателя си много дълго време – един добре изграден басейн спокойно може да се експлоатира дори 100 и повече години. Трябва да се има предвид, че бетона, който се използва за строителство на басейни, се различава от бетона, ползван за строителство на сгради.

Много дълбоките басейни, например басейните за скок във вода, както и най-различни хидротехнически съоръжения, се правят от бетон с изключителна якост – обикновено от 30 до 50 процента по-голяма якост, а с прилагане на специални технологии до сто и повече процента. Бетон с толкова висока якост се получава чрез прилагане на технологията "пръскан бетон" или "торкрет бетон". Този метод за строителство на бетонни басейни има определени предимства, както и някои недостатъци. Основното предимство, както беше отбелязано по-горе, е доста по-високата якост на бетона в бетонната чаша. Технологията на торкрет бетона и пръсканият бетон е сравнително проста – по стените на изкопа се опъват дебели стоманени мрежи и бетона започва да се пръска по мрежите през дюзи с помощта на въздушна струя под високо налягане. Съществуват два под-метода за пръскане на бетона – при единият от тях сместа е суха и водата се подава в момента на пръскането, а при другия сместа пристига мокра и готова за пръскане без допълнителни манипулации.

Освен при стоителство на някои басейни, тази технология се ползва и при строителство на язовири, на канали, на дълбоки бетонни резервоари и хидротехнически съоръжения. Освен якостта на конструкцията трябва да се отбележи, че посоченият метод за изграждане на басейни не налага никакви ограничения по отношение формата на черупката на басейна и може да се ползва при строителство на басейни с всякакъв дизайн. Друго предимство на торкрет бетона или пръсканият бетон (нарича се още шприц бетон) е, че този метод изгражда стените на басейна по-бързо от метода на изливане на бетон във форма.

Тук трябва да отворим една скоба и да напомним нещо изключително важно – съвременните бетонни басейни са солидни и сложни съоръжения във всяко отношение и всички етапи на тяхното строителство и експлоатация трябва д а се ръководят от специалисти. Не само построяването на басейна и неговото оборудване и поддръжка, но дори пълненето на басейна с вода и източването на водата от басейна е задължително да стават под надзора на консултант от строителна фирма, специализирана в строителството и поддръжката на басейни.