български   русский

Видове басейни - басейни с преливник, басейни със скимери

басейн с нестандартна форма Съществуват множество различни класификации на басейните, като всяка класификационна система подрежда басейните по вид като използва различни характеристики на басейните.

Например според предназначението си басейните могат да бъдат домашни (фамилни) басейни за релакс и почивка, хотелски басейни, СПА-басейни, спортни басейни, като от своя страна басейните, които са предназначени за различни водни спортове, могат съществено да се различават помежду си – ясно е например, че басейните за скок във вода трябва да имат по-голяма дълбочина от плувните басейни, които са предназначени само за плуване.

Според големината си басейните могат да бъдат със стандартни олимпийски размери или с размери според големината на терена или желанието на поръчителя. Олимпийският размер при басейните е 50 метра дължина на 25 метра ширина. Строят се и басейни с размер наполовина на олимпийския размер, т.е. 25 метра дължина на 12,5 метра ширина. Изграждат се и басейни с всякакви други размери. Предназначението на басейна определя и дълбочината му, например спортните басейни за практикуване на плувни спортове трябва да бъдат дълбоки най-малко 180 сантиметра, докато детските басейни се правят с дълбочина до около метър.

Според формата си басейните се делят на басейни с правоъгълна форма, басейни с кръгла форма, басейни с овална форма, басейни със свободна, разчупена форма, която може да включва части от различни геометрични елементи. Басейнът може да приеме формата на какъвто и да било предмет или да бъде в такава форма, каквато роди въображението на поръчителя. Трябва да подчертаем, че ние в Басейни.com сме в състояние да планираме и изработваме басейни с всякаква големина и дълбочина и във всякаква форма.

Според конструкцията си басейните могат да бъдат сглобяеми басейни, които се сглобяват от множество метални, пластмасови и други части или монолитни басейни, изградени от монолитен бетон.

Могат да бъдат изброени още много видове басейни. Например, според местоположението басейните биват закрити – басейни в помещения и открити – басейни на открито. Според собствеността си басейните биват частни – притежание на частни юридически лица или физически лица и обществени – предназначени за обществено ползване, притежание на общината на съответното населено място. Според възрастта на ползвателите басейните се делят на детски басейни и басейни за възрастни и т.н.

Водата във всеки басейн задължително трябва да се почиства, като почистването бива на химично и на механично ниво. За химичното почистване се ползват специални химикали, а за механичното се ползват различни техники за филтрация на водата. Най-важното разделение при басейните е според системата за филтрация на водата – по тази класификация басейните се делят на басейни със скимери и басейни на външен преливник.

При басейните със скимери нивото на водата е по-ниско от ръба на басейна. Филтрацията на водата се извършва с помощта на помпа, която засмуква вода от басейна през скимерите. Самите скимери представляват специални отвори в стените на басейна, в горната му част. В долната част на басейна сифон поема мръсната вода от дъното. След като бъде изпомпена от басейна през скимерите и сифона, водата минава през специални филтри и други съоръжения за механично почистване, след това водата минава през съоръжения, където се извършва и химическа обработка на водата, след което през специални дюзи, които също се намират по стените на басейна, вече пречистената вода се връща обратно в басейна.

При басейните, изградени на преливник, водата се намира на нивото на ръба на басейна и прелива през преливна решетка, след което постъпва в специален резервоар, наричан компенсатор. В този случай дънен сифон изсмуква водата от резервоара (компенсатора). След това водата преминава през съоръжения за механично и химическо пречистване, след което през дюзи се връща обратно в басейна.

Схема на басейна с преливник

басейн с външен преливник 1. Циркулационна помпа
4. Филтър – пясъчен или патронен
5. Вентил за филтъра с няколко позиции
6. Електрически водонагревател (бойлер)
7. Автоматичен дозатор за хлориране
8. Контролен панел с таймер за помпата
9. Контролен панел на водонагревателя
10. Път на водоснабдяването
11. Канализационно източване
12. Панел за регулиране нивото на водата
13. Електромагнитен клапан
14. Датчици за нивото на водата
BR – дънни дюзи
P – осветителни тела
BC – трансформатори
G – преливна табла
BF – дънно източване
PB – водосмукачка
BT – компенсационен резервоар (преливник)
RG – преливна тръба
TP – аварийно източване

Схема на басейн със скимери

басейн със скимер 1. Циркулационна помпа
4. Филтър – пясъчен или патронен
5. Вентил за филтъра с няколко позиции
6. Електрически водонагревател (бойлер)
7. Автоматичен дозатор за хлориране
8. Контролен панел с таймер за помпата
9. Контролен панел на водонагревателя
10. Път на водоснабдяването
11. Канализационно източване
12. Аварийно източване
RA – регулатор на нивото
BR – дюзи
P – осветителни тела
BC – трансформатори
SK - скимер