български   русский

Зазимяване на басейн, консервация на басейн за зимата

Много от откритите басейни се ползват от края на пролетта до началото на есента, приблизително от месец май до края на септември. В края на периода на ползване, например в началото – средата на октомври, се извършва консервация на басейна за зимния период. Трябва да подчертаем, че както другите процедури по строителството, оборудването, почистването на басейни, така и зазимяването на басейна трябва да бъде извършено от професионалисти, които са наясно какво правят. Няколко малки грешки при консервацията могат да доведат до корозия и разрушаване на част от дъното и стените на басейна, което ще го направи негоден за по-нататъшна употреба.

Консервацията на басейна за зимата има за цел да предотврати биохимичния разцвет на всевъзможни микроорганизми по стените и дъното на басейна, а също да съхрани по най-добрият начин електрониката и другото оборудване на басейна. Подходящото време за начало на консервацията за зимния период може да бъде изчислена по температурата на водата в басейна – ако водата в открития басейн в течение на 2-3 дни падне и се задържи на 12 градуса или продължи да пада по-ниско, то значи, че е време за зазимяване на басейна.

Консервацията на басейна за зимния период включва следните процедури: източване на водата от басейна; щателно почистване на чашата на басейна; напълване на басейна с нова вода, в която се добавят консерватори и компенсатори; почистване на оборудванетона басейна, включително чрез т.нар. “обратен поток”; демонтиране на тези части от оборудването, които изискват специално съхранение на закрито; покриване на водната повърхност на басейна.

Като специалисти не само в строителството и оборудването, но и в поддръжката и почистването на басейни, ние препоръчваме преди пистъпването към процедура по консервиране на басейна, преди източването на водата, да се извърши ударно хлориране на басейна, като концентрацията на хлор се завиши десетократно – това унищожава част от замърсяванията и последващото почистване на басейна е по-лесно и по-качествено.

Голяма част от оборудването (филтри, агрегати, нагреватели и др.) трябва да бъде демонтирана и отнесена за съхранение в предварително приготвен за целта склад. Всички отвори по стените на басейна – дюзи, скимери, краища на тръби и други – се запушват със специални пластмасови тапи.

След това изчистеният басейн се пълни частично с вода – на около десет-петнадесет сантиметра под дюзите и във водата се поставят пластмасови гъвкави компенсатори, които да предотвратят повреждане на басейна при замръзване на водата. Изключва се навсякъде електрическото захранване. Водната повърхност се покрива със специално покривало. Така басейнът е подготвен за зимуване.

Разконсервирането на басейна може да започне в момента, в който ледът се стопи по естествен път поради повишаване на температурите. Не е препоръчително да се чупи леда в басейна по механичен начин, тъй като това може да доведе до повреди по стените и дъното.